top of page

Strategic Product Development & Innovation

De door Giesen.Design ontwikkelde werkwijze is bijzonder succesvol. Strategic Product Development & Innovation (SPDI), zoals wij het noemen, resulteert in unieke producten voor u. Producten die daadwerkelijk bijdragen aan de strategische doelstellingen van uw organisatie. 

 

Natuurlijk plaatsen wij uw product centraal. Maar, wij weten als geen ander dat nieuwe producten (en dus ook productontwikkeling & design) nooit op zichzelf staan. SPDI zorgt ervoor dat uw nieuwe product altijd in de juiste context wordt geplaatst zodat het optimaal aansluit bij uw klanten en bij uw organisatie. Juist dit maakt onze aanpak uniek én zo succesvol.

Giesen.Design  heeft dé kennis in huis die nodig is om 
productontwikkeling en design succesvol te maken.
giesen beeldmerk groen.png

De kennis en ervaring binnen Giesen.Design maken het mogelijk dat we complete projecten aanpakken. Van initiatie tot en met implementatie kunnen wij u helpen met productontwikkeling & design.

Tegelijk weten wij dat de kennis binnen uw organisatie onmisbaar is. Dit gebruiken we volop om gezamenlijk te werken naar dé oplossing. 

Bij Giesen.Design draait alles om het succesvol maken van productontwikkeling & design.

Succes zit opgesloten in onze werkwijze met SPDI, maar ook in heel ons denken en doen. Onze visie en missie brengen dit duidelijk naar voren.

En, we zijn er trots op om dit uit te dragen. 

Uw succes is ons succes!

projectdefinitie

…Waarom willen we een product ontwikkelen? Hoe gaan we dit doen? Wat gaan we oplossen? Welke problemen komen we hierbij tegen? Wat maakt het product uniek? Hoe past het bij onze klanten? Hoe zorgen we voor optimale passing met uw organisatie? Hoe zorgen we ervoor dat het product gemaakt kan worden binnen uw budget? Hoe creëren we waarde? Wat is de Return On Investment? 

Door een hele set aan gerichte vragen en het verzamelen van informatie, stellen wij een lijst van specificaties samen met hierin alle aspecten die ervoor zorgen dat het project een succes wordt voor u…

design detaillering & engineering

…Nu een concept is gekozen, moet dit uitgewerkt worden tot een optimaal product. Niet alleen wat betreft de producteigenschappen en kwaliteit, maar ook qua maakbaarheid. Details worden ingevuld en we zorgen ervoor dat het product voldoet aan alle eisen. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat het product voor een optimale prijs te maken is en investeringen moeten in de pas lopen met de plannen. Return on Investment is essentieel. Kortom, samen met u gaan we voor het totale succes…

implementatie

…Uw nieuwe product is maakbaar en leverbaar. Het voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Tijd om de opgestelde marketingplannen uit te rollen en over te gaan tot verkoop. Tijd om van uw nieuwe product een groot succes te maken!…

concept design

…Als de specificaties helder zijn gedefinieerd, beginnen we met het creatieve proces. Alle gegevens worden vertaald naar ideeën en mogelijkheden, die we stap voor stap verder brengen naar een concept. Hier worden de ideeën tastbaar. 

We verkennen hierbij allerlei oplossingsrichtingen om maximaal resultaat uit deze creatieve fase te halen. Samen met u analyseren we stap voor stap de oplossingen om tot het optimale concept te komen waarvan u oprecht enthousiast wordt en weet: Dit hebben we nodig!…

productie voorbereiding

…Of u de productie van het nieuwe product nu binnen uw organisatie gaat organiseren of daarbuiten, het moet goed voorbereid worden. De productiemiddelen moeten het mogelijk maken om het optimale product te maken tegen de juiste kosten en inspanningen. De inrichting van het productieproces is dus ook een onmisbare schakel om uw nieuwe product succesvol te maken!…

groen%20-%20Logo%20compleet%20horizontaa

DESIGNING SUCCESS

bottom of page